Privacy Policy

Home / Privacy Policy

Privacy Policy

Borsettas respecteert uw recht op privacy en we willen dat u weet hoe we uw persoonlijke informatie (“persoonlijke gegevens” ) verzamelen, gebruiken en vrijgeven .

Dit privacybeleid beschrijft hoe we alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, verzamelen en verwerken door het gebruik van onze website (hierna onze ” website ” genoemd) of andere activiteiten. Borsettas zal uw Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens , en tot intrekking van Richtlijn 95 / 46 / EG of Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

Borsettas behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde bij te werken. We zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van elke update van dit beleid, voordat deze wijzigingen van kracht worden.

1. Wie is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens

Borsettas (aangeduid als “Borsettas”) is verantwoordelijk voor en de controller van de verwerking van uw

Persoonlijke gegevens. De website borsettas.com (hierna: de “Website”) wordt aangeboden door:

Borsettas
Vierwiekenplein 109
3262 AP Oud-Beijerland
Emailadres: hello@borsettas.com
Website: www.borsettas.com

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 60189487

Voor vragen over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met Borsettas via e-mail hello@borsettas.com.

2. Welke informatie verzamelen we over u

“Persoonsgegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door te verwijzen naar een identificator zoals naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische , mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Borsettas verzamelt de volgende persoonlijke gegevens over u:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, persoonlijk adres
 • Contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres
 • Financiële identificatiegegevens: bankgegevens
 • Elektronische identificatiegegevens: IP-adres

We vragen u om ons geen gevoelige persoonsgegevens te verstrekken, dit zijn gegevens over:

 • Raciale of etnische afkomst;
 • Politieke meningen;
 • Religieuze of filosofische overtuigingen; Lidmaatschap van een vakbond;
 • Gezondheid of medische toestand;
 • Seksleven of seksuele geaardheid

3. Hoe verzamelen we uw gegevens

Door het gebruik van onze website: we kunnen persoonlijke gegevens verzamelen wanneer u onze website bezoekt of wanneer u het contactformulier op onze website invult;

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief;

Door contact met ons op te nemen via de klantenservice: we kunnen persoonlijke gegevens over u verzamelen wanneer u contact opneemt met onze klantenservice of via berichten die u ons stuurt.

We kunnen persoonlijke gegevens combineren die we via verschillende bronnen hebben verzameld, rekening houdend met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

4. Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens

Borsettas verwerkt uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om klanten toegang te geven tot hun profiel op onze website en om gebruik te maken van de diensten die op onze website worden aangeboden.
 • Om onze diensten efficiënt aan u aan te bieden (bijvoorbeeld om bestellingen en leveringen te beheren, moeten we uw contactgegevens en persoonlijke adres verwerken).
 • Om te reageren op uw vragen en klachten.
 • Om gebruikers te detecteren en te beschermen tegen fraude, fouten en/of crimineel gedrag.
 • Om promotie-aanbiedingen, uitnodigingen voor speciale evenementen en nieuwsbrieven naar onze klanten en potentiële klanten te sturen. U heeft de mogelijkheid om uw toestemming op elk moment in te trekken via de afmeldknop die in al onze communicatie is opgenomen.
 • Om onze marketingcommunicatie op u af te stemmen door gebruik te maken van Pixel-tags en andere tracking technologieën (zoals de Facebook Pixel):
 • Om onze diensten te verbeteren, de behoeften en trends van klanten te begrijpen en uw gebruikerservaring te optimaliseren, kunnen we uw surfgedrag op onze website analyseren. Deze verwerking wordt altijd uitgevoerd op geanonimiseerde gegevens die niet kunnen worden gekoppeld aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Bescherming van onze belangen: mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om te reageren op een verzoek van openbare of overheidsinstanties. Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om onze belangen in gerechtelijke procedures te beschermen.

5. Met wie delen we uw persoonlijke gegevens

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met onze commerciële partners en derde partijen, om onze diensten aan u te kunnen leveren. Hieronder vindt u een lijst met alle ontvangers van uw gegevens. Aangezien deze derde partijen uw Persoonsgegevens kunnen verwerken in overeenstemming met hun eigen privacybeleid, raden wij u aan om hun websites te bezoeken en het door hen verstrekte beleid te lezen.

Derden en autoriteiten, indien nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om te reageren op een verzoek van openbare of overheidsinstanties of om onze belangen in gerechtelijke procedures te beschermen.

6. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens

We bewaren uw Persoonsgegevens zolang en niet langer dan nodig is voor onze Doeleinden zoals beschreven in punt 3, tenzij we wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens voor een langere periode te bewaren. Ze worden uit onze database gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de nagestreefde doeleinden of als u op geldige wijze uw recht op verwijdering uitoefent.

7. Uw rechten als betrokkene en hoe u daar gebruik van kunt maken

U heeft onder alle omstandigheden het recht:

 • Om toegang te vragen tot uw Persoonsgegevens, om informatie op te vragen over onze verwerking van uw Persoonsgegevens en om een ​​kopie op te vragen van de Persoonsgegevens die we van u verwerken;
 • Om te verzoeken om het bijwerken of corrigeren van onnauwkeurige Persoonsgegevens, of om onvolledige Persoonsgegevens aan te vullen;

Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om:

 • Om ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens te wissen;
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
 • Om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken;
 • Om uw toestemming op elk moment in te trekken, als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming;
 • Om te verzoeken dat uw gegevens worden overgedragen aan u of een andere gegevensbeheerder (recht op gegevensoverdraagbaarheid), wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van het contract dat we met u hebben.
 • Om een ​​van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op hello@borsettas.com of per brief aan Borsettas, Vierwiekenplein 109, 3262 AP Oud-Beijerland, Nederland.

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. De bevoegde autoriteit is de autoriteit van de lidstaat waar u woont of van de plaats van de vermeende inbreuk. U hebt ook het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen.

8. Toepasselijk recht

Dit privacybeleid wordt beheerst door het Nederlandse recht en alle andere dwingende toepasselijke wetten in de Europese Unie.