Voorwaarden

Home / Voorwaarden

1. Algemene voorwaarden

De huidige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van producten uitgevoerd door BORSETTAS aan de klant. De website en aanverwante diensten worden aangeboden door:

Borsettas
Vierwiekenplein 109
3262 AP Oud-Beijerland
Emailadres: hello@borsettas.com
Website: www.borsettas.com

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 60189487

Door de website te gebruiken, accepteert u uitdrukkelijk onze verkoopvoorwaarden, evenals alle andere rechten en plichten die op de website worden vermeld.

Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd. Bij vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kun je contact opnemen via hello@borsettas.com.

BORSETTAS behoudt zich het recht om de Algemene Verkoopvoorwaarden in de toekomst te wijzigen en / of aan te vullen. Eventuele toekomstige wijzigingen hebben geen effect op bestaande productbestellingen en daaruit voortvloeiende verkoopcontracten.

2. Aanbieding

Het online aanbod wordt gepresenteerd als een uitnodiging tot aankoop. Borsettas is niet gebonden aan haar online aanbod. Borsettas doet haar uiterste best om alle producten zo duidelijk mogelijk weer te geven door gebruik te maken van foto’s, teksten, prijzen etc. De kleuren van producten die op Borsettas.com te zien zijn, zijn afhankelijk van de monitor van waaruit bekeken wordt en kunnen variëren per monitor. Een aanbieding is alleen geldig zolang de voorraad strekt, Borsettas kan niet garanderen dat alle artikelen in de webshop op voorraad zijn op het moment van bestellen. Als het artikel niet beschikbaar is, zal Borsettas u telefonisch of per e-mail op de hoogte stellen, als Borsettas geen contact met u kan opnemen, wordt uw bestelling automatisch geannuleerd. In dat geval worden alle betalingen die zijn gedaan binnen 5 dagen teruggestort. Geen enkele partij kan aanspraak maken op enige vergoeding vanwege deze annulering.

3. Bestellen

Om een ​​Product van Borsettas te kopen, moet de klant onze online bestelmethode voltooien. Alle bestellingen die op de websites worden geplaatst, worden per mail bevestigd ter bevestiging van de overeenkomst. De bevestiging bevat alle informatie over het artikel, de prijs, de bezorging etc. Borsettas behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren die ongebruikelijk is of te kwader trouw is geplaatst. Bovendien behouden we ons het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant met wie er een geschil is over de betaling van eerdere bestellingen.

4. Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om zijn bestelling te herroepen of de producten binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen door de klant te retourneren. Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met uw aankoop, kunt u de goederen kosteloos in hun originele verpakte staat op uw kosten en op eigen risico retourneren. Pas nadat de geretourneerde artikelen door Borsettas zijn ontvangen en goedgekeurd, wordt het bedrag van het aankoopbedrag binnen 10 dagen teruggestort op de rekening van de klant. Invoerbelastingen, douane, invoerrechten kunnen niet worden terugbetaald. De retourzending wordt niet geaccepteerd en er vindt geen terugbetaling plaats als het product niet in dezelfde staat wordt geretourneerd (de hangtag moet nog aan de tas zijn bevestigd).

Als u een bestelling of een deel van uw bestelling wilt retourneren, stuur dan een e-mail naar hello@borsettas.com met uw naam en bestelnummer en de artikelen die u wilt retourneren. Vervolgens zult u instructies ontvangen voor het terugsturen van de goederen.

5. Prijsstelling

Al onze getoonde prijzen zijn aangegeven in Euro en inclusief Nederlandse BTW. Verzending binnen Nederland is gratis. Voor landen buiten de EU kunnen we niet voorzien wat de kosten voor de klant zullen zijn met betrekking tot belastingen, invoerrechten, invoerrechten of douanekosten die worden geheven zodra de gekochte Borsettas-producten uw land bereiken.

Borsettas heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de prijzen toe te passen die op de website werden vermeld op het moment van uw bestelling. Prijswijzigingen die het gevolg zijn van btw-wijzigingen zijn voor rekening van de klant.

6. Betaling

Wij accepteren online betalingen via: Mastercard, Visa, American Express, Bancontact, Ideal, Paypal, Sofort en Bitcoin. De totale kosten van uw gekochte artikelen zoals weergegeven op internet, worden in rekening gebracht op uw creditcard.

Borsettas maakt gebruik van secure socket layers (SSL), door gebruik te maken van de betaaldienst Stripe, die de communicatie beveiligt door alle data van en naar de site te versleutelen.

Borsettas zal de bestelling pas leveren zodra ze de volledige betaling van alle door de klant verschuldigde bedragen heeft ontvangen. Borsettas behoudt altijd het eigendom van alle bestelde producten totdat volledige betaling van alle verschuldigde bedragen onder deze Overeenkomst heeft plaatsgevonden, ongeacht of de levering al heeft plaatsgevonden.

7. Levering

Borsettas zal elke bestelling zo snel mogelijk verwerken. We doen onze uiterste best om uw producten binnen vijf (5) werkdagen na de orderbevestiging te leveren. Deze leveringstermijn is echter indicatief en wij kunnen op dit punt geen garanties geven. Borsettas is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij de koeriers. Buiten de EU is de levertijd 5-15 werkdagen.

Wanneer uw bestelling het magazijn verlaat, ontvangt u een trackingnummer via e-mail om uw bestelling tijdens het transport te kunnen volgen. In geval van vertraging van de levertijd of indien wij het bestelde product niet kunnen leveren, sturen wij u hiervan een bericht en heeft u het recht om uw bestelling binnen 10 dagen na onze melding te annuleren.

8. Garantie

Wij staan ​​achter de kwaliteit van onze producten. Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. U kunt een beroep doen op deze wettelijke garantie bij een gegronde klacht. De klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door;
beschadiging door opzet, of door nalatigheid ( bijvoorbeeld was-, val en/of stootschade) onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud normale slijtage en/of beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Als u onvoorziene kwaliteitsproblemen ondervind, neem dan altijd eerst contact op via e-mail hello@borsettas.com met foto’s van het probleem, voordat u het artikel retour stuurt.

Met betrekking tot kleuren en materialen willen we u erop wijzen dat ons leer een natuurlijk product is en daarom in kleur en structuur kan variëren van product tot product en van collectie tot collectie. Deze kleine variaties moeten worden gezien als een uniek kenmerk en niet als een fout. Hoewel de meeste leersoorten zijn behandeld met een waterafstotend en krasvast oppervlak (zie beschrijving van het product op de website), zijn ze niet waterafstotend.

9. Klachtenbeleid

Borsettas biedt een recht van een jaar op een klacht volgens de verkoopwet met betrekking tot fabricagefouten en materialen die zijn geregistreerd tijdens normaal gebruik van het artikel. De originele factuur moet altijd worden bijgevoegd om te bevestigen dat de retourzending binnen deze wettelijke termijn valt. Alle goederen zijn uw verantwoordelijkheid totdat ze ons magazijn bereiken.

Het recht op reclame heeft geen betrekking op gebreken, beschadigingen of slijtage die direct of indirect het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik, slecht onderhoud, geweld of niet-geautoriseerde handelingen. Klachten met betrekking tot defecten of fouten die worden ontdekt tijdens normaal onderzoek van het artikel, moeten binnen een periode van 14 dagen worden gemeld aan hello@borsettas.com door middel van foto’s van het probleem. Borsettas zal, afhankelijk van de aard van het probleem, binnen 10-14 dagen reageren op alle klachten. Vervolgens kunnen artikelen worden geretourneerd voor één van de volgende zaken: reparatie, vervanging of indien overeengekomen vergoeding.

10. Overmacht

Van overmacht is sprake indien Borsettas door overmacht geheel of gedeeltelijk verhinderd is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Borsettas is in dat geval niet gehouden haar verplichtingen na te komen. Borsettas kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen opschorten.

11. Toepasselijk recht en rechtbank

Deze verkoopvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle aanbieding- en verkoopovereenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.